ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Առաջարկ Ընկերություններին

Աութսորսինգ

Բիզնեսի մշտական իրավաբանական ուղեկցում

Թիմային աշխատանք

Պրոֆեսիոնալիզմ

Պատասխանատվություն

կարդալ ավելին
left

Դատական ներկայացուցչություն,
արտբիտրաժ ԵՎ վեճերի լուծում

Պրոֆեսիոնալ փաստաբաններ

Ներկայացուցչություն բոլոր դատարաններում և արբիտրաժում

Արդյունավետ մարտավարություն

Բանակցությունների վարում և մեդիացիա

կարդալ ավելին
right

Մտավոր Սեփականության
պաշտպանություն ԵՎ Ապրանքային Նշաններ

Ապրանքային նշանների գրանցում ազգային և միջազգային ընթացակարգերով

Գրանցված նշանների/նմուշների վիճարկում դատարաններում

Նշանների իրավատերերի իրավունքների դատական և արտադական պաշտպանություն

Զիջման պայմանագրեր և լիցենզիոն համաձայնագրեր

Գրանցված նշանների չեղյալ հայտարարման ծառայություններ

կարդալ ավելին
right

Հարկային ԵՎ Մաքսային Հարցեր

Հարկերի/մաքսային վճարների պլանավորման և օպտիմիզացման մեխանիզմներ

Ֆինանսական իրավունքի փորձառու մասնագետներ

Հարկային ու մաքսային աուդիտ

Մասնակցություն ստուգումներին

Հարկային/մաքսային մարմինների գործողությունների վիճարկում դատարանում

կարդալ ավելին
left

Օտարերկրյա ներդրումներ

Գրավոր Իրավաբանական Խորհրդատվություն ցանկացած լեզվով

Որոշակի ոլորտի ուսումնասիրություն և ռիսկերի գնահատում

Ձեռքբերվող ընկերության իրավաբանական աուդիտ

Բաժնետոմսերի և բաժնեմասերի ձեռքբերման գործընթացի կազմակերպում

Ներդրումային և հարկերի օպտիմալացման մեխանիզմեր

կարդալ ավելին
left

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ցանկացած ոլորտում բարեհաջող ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու համար կորպորատիվ ընթացակարգերն ու պահանջները պահպանելը յուրաքանչյուր ընկերության պարտավորությունն է, որի չկատարումը կարող է խիստ բացասաբար անդրադառնալ ինչպես Ընկերության ընդհանուր գործունեության, այնպես էլ ղեկավար անձնակազմի և բաժնետերերի/մասնակիցների համար:

 

Կորպորատիվ իրավունքի ոլորտում իրավաբանական աջակցությունը կարևորվում է Ընկերության գործունեության ցանկացած և բոլոր փուլերում՝ սկսած Ընկերության հիմնադրման, հիմնադիր փաստաթղթերի կազմման, բաժնետոմսերի ձեռքբերման կամ օտարման, միաձուլումների, միացումների, վերակազմակերպումների, խոշոր և շահագրգռվածություններով գործարքների կնքման և նմանատիպ այլ փուլերից, մինչև Ընկերության լուծարման, ընկերությունից դուրս գալու, Ընկերության ղեկավար անձնակազմի հետ ծագած վեճերը լուծելու փուլերը:

 

«Մարտիրոսյան և Գործընկերներ» Իրավաբանական Գրասենյակը կորպորատիվ իրավունքի ոլորտում ծառայություններ մատուցելն ի սկզբանե դիտել է իր առաջնային ուղղվածություններից մեկը և համախմբել է այդ ոլորտում մեծ տեսական ու փորձնական գիտելիքներ ունեցող իրավաբաններին, խորհրդատուներին և փաստաբաններին, ովքեր ունակ են լուծելու կորպորատիվ բնույթի բարդագույն խնդիրները:

 

Կորպորատիվ իրավունքի ոլորտում մեր գրասենյակը տրամադրում է հետևյալ ծառայությունները.

 

 • Կորպորատիվ հարցերով գրավոր ու բանավոր խորհրդատվություն Ընկերության գործունեության ցանկացած փուլում,
 • Ընկերության հիմնադրում, մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների ստեղծում,
 • Օտարերկրյա և մասնավոր ներդրումներ, բաժնետոմսերի կամ բաժինների ձեռքբերման և օտարման գործընթացների կազմակերպում և անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում,
 • Կորպորատիվ ֆինանսներ և շահույթի բաշխման հետ կապված հարցերի կարգավորում,
 • Ընկերությունների գրանցում, կանոնադրությունների, հիմնադիր պայմանագրերի, բաժնետերերի/մասնակիցների միջև համաձայնագրերի և այլ հիմնադիր փաստաթղթերի կազմում
 • Ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերում փոփոխությունների (գտնվելու վայրը, ֆիրմային անվանումը, մասնակիցների ցանկը և այլն) պետական գրանցման կազմակերպում, ինչպես նաև գրանցման ոչ ենթական փոփոխությունների (օրինակ՝ գործադիր մարմնի ղեկավարի) կատարում,
 • Ընկերությունների գրանցման հետ կապված ներկայացուցչություն ՀՀ պետական մարմիններում, մասնավորապես իրավաբանական անձանց գրանցման պետական ռեգիստրում, ռեեստրի վարումն իրականացնող կազմակերպություններում, ՀՀ Կենտրոնական դեպոզիտարիայում և այլն,
 • Ընկերությունների միացման, միաձուլման, առանձնացման և վերակազմավորման (Կազմակերպական-իրավական ձևի փոփոխություն)գործընթացի կազմակերպում և անհրաժեշտ փաստաթղթերի (ներառյալ բաժանիչ հաշվեկշիռների) պատրաստում,
 • Արժեթղթեր և ֆինանսական շուկաներ, արժեթղթերի թողարկման, տեղաբաշխման, կանոնադրական կապիտալի չափի փոփոխության հետ կապված հարցեր,
 • Ընկերության կողմից կնքվող գործարքների (ներառյալ խոշոր և շահագրգռվածությամբ գործարքներ) և դրանցով պայմանավորված կորպորատիվ որոշումների պատրաստում,
 • Գործադիր մարմնի ղեկավարի, տնօրենների խորհրդի, բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունվող որոշումների և արձանագրությունների պատրաստում,
 • Կորպորատիվ ոլորտի իրավական աուդիտ,
 • Ընկերության կորպորատիվ բնույթի փաստաթղթերի համապատասխանության ստուգում և մշտական վերահսկողություն,
 • Մասնակիցների/Բաժնետերերի միջև կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի և բաժնետերերի միջև առաջացած վեճերի լուծում ինչպես բանակցությունների, այնպես էլ դատական ճանապարհով,
 • Ամբողջական իրավաբանական աջակցություն Ընկերությունների լուծարման և սնանկության/անվճարունակության փուլերում:

Առցանց ծառայություններ

“Մարտիրոսյան և Գործընկերներ” Իրավաբանական Գրասենյակը տրամադրում է առցանց իրավաբանական ծառայություններ:
Մեր թիմը կուսումնասիրի Ձեր խնդիրը, կտրամադրի իրավաբանական կարծիք և կառաջարկի լուծման արդյունավետ տարբերակներ:
Խնդրում ենք լրացնել Ձեր տվյալները, ներկայացնել հարցը և սեղմել “ուղարկել” կոճակը:
Հայտն ուղարկելուց հետո Գրասենյակը կկապնվի Ձեզ հետ երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է: