17. Լիցենզավորում

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ

Հայաստանում գործունեության որոշակի տեակներ իրականացնելու համար անհրաժշետ է ստանալ թույլտվություն կամ լիցենզիա, առանց որի տվյալ տեսակի գործունեության իրականցումը համարվում է ապօրինի և խստորեն պատժվում է օրենքով:


Լիցենզիաներ ստանալու իրավական ընթացակարգերը և պահանջները բազմաշերտ են. օտարերկյա ընկերությունների դեպքում դրանց միանում են նաև օտարերկյա ներդրումներին վերաբերող կարգավորումները, ուստի համակարգված ու ամաբողջական իրավաբանական մոտեցումն անհրաժեշտություն է:


“Մարտիրոսյան և Գործընկերներ” Իրավաբանական Գրասենյակը լիցենզվորման հարցերով, ի թիվս, այլոց մատուցում է հետևյալ ծառայությունները.

 

  • Լիցենզիաների/թույլտվությունների ստացման ամբողջական իրավաբանական սպասարկում բոլոր որորտներում. Շինարարություն, բժշկական գործունեություն, դեղագործություն, փորձաքննություններ, հեռահաղորդակցություն, բջջային կապ, էլեկտրոէներգիայի արտադրություն, նավթարդունաբերություն, հանքարդյունաբերություն և այլն,
  • Լիցենզավորման պատշաճ ընթացակարգերի ապահովման խորհրդատվություն, փաստաթղթային փաթեթի կազմում և ներկայացում,
  • Փաստաբանական հարցումներ և տեղեկատվության ստացում,
  • Լիցենզավորման ոլոտրում արտասահմանյան ներդրողներին իրավաբանական աջակցություն,
  • Պետական մարմինների հետ բանակցությունների վարում և շարունակական աշխատանքներ,
  • Շրջակա միջավայրի պահպանության հարցեր,
  • Համապատասխան պայմանագրեր պետության և երրորդ անձանց հետ,
  • Շինարարական պայմանագրեր,
  • Սարքավորումների, հաստոցների, տեխնիկայի, բազաների և այլ գույքի ներմուծում և տեղադրում,
  • Օրենսդրական նորմերի վերլուծություն և փոփոխությունների վերաբերյալ հաշվետվության տրամադրում:

Առցանց ծառայություններ

“Մարտիրոսյան և Գործընկերներ” Իրավաբանական Գրասենյակը տրամադրում է առցանց իրավաբանական ծառայություններ:
Մեր թիմը կուսումնասիրի Ձեր խնդիրը, կտրամադրի իրավաբանական կարծիք և կառաջարկի լուծման արդյունավետ տարբերակներ:
Խնդրում ենք լրացնել Ձեր տվյալները, ներկայացնել հարցը և սեղմել “ուղարկել” կոճակը:
Հայտն ուղարկելուց հետո Գրասենյակը կկապնվի Ձեզ հետ երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է: