9. Պայմանագրային Իրավունք

Պայմանագրային Իրավունք

Պայմանագրեր կնքելիս կամ դրանց միանալիս անխուսափելիորեն ծագում են որոշակի իրավունքներ և պարտականություններ, և հետևաբար, առաջ են գալիս բազմաթիվ իրավական ռիսկեր , որոնք պարտադիր պետք է կառավարվեն ոլորտում մասնագիտացած իրավաբանների կողմից, ովքեր կապահովեն սեփականատերերի և այլ իրավատերերի իրավունքների պաշտպանությունը, կoգնեն զերծ մնալ իրավունքների չարաշահումներից, կեղծ կամ շինծու գործարքներից և իրավական բնույթի բացասական հետևանքներից:

 

“Մարտիրոսյան և Գործընկերներ” Իրավաբանական Գրասենյակը մասնագիտացած է պայմանագրային իրավունքի ոլորտում և առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները.

 

 • Իրավաբանական խորհրդատվություն պայմանագրերի կնքման, կատարման կամ ցանկացած այլ փուլում և ցանկացած հարցի վերաբերյալ,
 • Բոլոր տեսակի պայմանագրերի կազմում, լրացում, փոփոխությունների կատարում, մեկնաբանում, դադարեցում, ինչպես նաև խորհրդատվություն ու գործարքի ողջ գործընթացի կազմակերպում,
 • Լիազորագրերի և գործարքների համար անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի պատրաստում, կողմերի իրավունակության և լիազորությունների սահմանում,
 • Առուվաճառք, նվիրատվություն, ռենտա, ցանկացած այլ ձևով օտարում և ձեռքբերում,
 • Մատակարարում և դիստրիբուցիա,
 • Կոմիսիայի և գործակալության պայմանագրեր,
 • Անշարժ գույքի, տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկայի և այլ գույքի վարձակալություն և ենթավարձակալություն,
 • Ծառայությունների մատուցման և աշխատանքների կատարման պայմանագրեր,
 • Համատեղ գործունեության և կոնցեսիոն պայմանագրեր,
 • Ապրանքային նշանների լիցենզիոն կամ զիջման պայմանագրեր և ֆրանչայզինգ,
 • Բեռնափոխադրումներ և ապահովագրություն,
 • Փոխառություններ, գրավ և լիզինգ,
 • Խառը պայմանագրեր, պայմանագրային սխեմաների և վճարման մեխանիզմների մշակում,
 • Բոլոր տեսակի պայմանագրերի իրավաբանական ուսումնասիրություն (due Diligence) և համապատասխանեցում ՀՀ օրենսդրությանը,
 • Գույքի նկատմամբ իրավունքների պատշաճ ձևակերպում, փաթեթի կազմում, բանակցությունների վարում, ներկայացուցչություն երրորդ անձանց առջև, նոտարական գրասենյակում և պետական մարմիններում,
 • Պայմանագրի կնքման, կատարման, մեկնաբանման, դադարման կամ անվավերության հետ կապված վեճերեվ դատական ներկայացուցչություն,


Մեր գրասենյակը պայմանագրային իրավունքի ոլորտում ծառայությունները մատուցում է հայերենով և միջազգային բոլոր լեզուներով:

Առցանց ծառայություններ

“Մարտիրոսյան և Գործընկերներ” Իրավաբանական Գրասենյակը տրամադրում է առցանց իրավաբանական ծառայություններ:
Մեր թիմը կուսումնասիրի Ձեր խնդիրը, կտրամադրի իրավաբանական կարծիք և կառաջարկի լուծման արդյունավետ տարբերակներ:
Խնդրում ենք լրացնել Ձեր տվյալները, ներկայացնել հարցը և սեղմել “ուղարկել” կոճակը:
Հայտն ուղարկելուց հետո Գրասենյակը կկապնվի Ձեզ հետ երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է: