6. Առևտրային Իրավունք

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Առևտրային իրավունքի հարցերով ծառայությունների մատուցումը “Մարտիրոսյան և Գործընկերներ” Իրավաբանական Գրասենյակի առաջնային ուղղություններից մեկն է:

 

«Մարտիրոսյան և Գործընկերներ» Իրավաբանական Գրասենյակը, համալրված լինելով առևտրային իրավունքի ոլորտում մասնագիտացած և բազմամյա փորձ ունեցող իրավաբաններով ու բիզնես խոհրդատուներով, առաջարկում է, ի թիվս այլոց, հետևյալ ծառայությունները.

 

 • Առևտրային իրավունքին առնչվող ցանկացած հարցով իրավաբանական խորհրդատվություն և սպասարկում,
 • Բոլոր տեսակի առևտրային պայմանագրերի կազմում, լրացում, փոփոխությունների կատարում, մեկնաբանում, դադարեցում,
 • Առուվաճառք, օտարում, ձեռքբերում, մատակարարում, դիստրիբուցիա, կոմիսիա,
 • Անշարժ գույքի, տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկայի և այլ գույքի վարձակալություն և ենթավարձակալություն,
 • Ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր,
 • Գործակալություն, համատեղ գործունեություն, կոնցեսիոն պայմանագրեր և հանձնարարության պայմանագրեր,
 • Ապրանքային նշանների լիցենզիոն պայմանագրեր և ֆրանչայզինգ,
 • Բեռնափոխադրումներ և ապահովագրություն,
 • Փոխառություններ և լիզինգ,
 • Առևտրային պայմանագրերի իրավաբանական ուսումնասիրություն (due Diligence) և համապատասխանեցում ՀՀ օրենսդրությանը,
 • Շուկա մուտք գործելու իրավական ռազմավարության մշակում և խորհրդատվություն,
 • Հարկային և մաքսային հարցեր:

Առցանց ծառայություններ

“Մարտիրոսյան և Գործընկերներ” Իրավաբանական Գրասենյակը տրամադրում է առցանց իրավաբանական ծառայություններ:
Մեր թիմը կուսումնասիրի Ձեր խնդիրը, կտրամադրի իրավաբանական կարծիք և կառաջարկի լուծման արդյունավետ տարբերակներ:
Խնդրում ենք լրացնել Ձեր տվյալները, ներկայացնել հարցը և սեղմել “ուղարկել” կոճակը:
Հայտն ուղարկելուց հետո Գրասենյակը կկապնվի Ձեզ հետ երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է: