16. Անշարժ Գույք

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ

Հայաստանում Անշարժ գույք կամ գույքային այլ իրավունքներ ձեռք բերելիս կամ օտարելիս անխուսափելիորեն առաջ են գալիս բազմաթիվ իրավական ռիսկեր , որոնք պարտադիր պետք է կառավարվեն ոլորտում մասնագիտացած իրավաբանների կողմից, ովքեր կապահովեն սեփականատերերի և այլ իրավատերերի իրավունքների պաշտպանությունը, կoգնեն զերծ մնալ իրավունքների չարաշահումներից, կեղծ կամ շինծու գործարքներից և իրավական բնույթի բացասական հետևանքներից:

 

«Մարտիրոսյան և Գործընկերներ» Իրավաբանական Գրասենյակը մասնագիտացած է անշարժ գույքի ոլորտում և առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները.

 

  • Իրավաբանական խորհրդատվություն գործարքի ցանկացած փուլում և ցանկացած հարցի վերաբերյալ,
  • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պատշաճ ձևակերպում, փաթեթի կազմում, բանակցությունների վարում, ներկայացուցչություն երրորդ անձանց առջև, նոտարական գրասենյակում և անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում,
  • Անշարժ գույքի հետ կապված պայմանագրերի (առուվաճառք, նվիրատվություն, վարձակալություն, գրավ և այլն) մշակում և գործարքի ողջ գործընթացի կազմակերպում,
  • Լիազորագրերի և գործարքների համար անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի պատրաստում, կողմերի իրավունակության և լիազորությունների սահմանում,
  • անշարժ գույքի իրավական ուսումնասիրություն (due diligence) անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների ձեռքբերման կամ օտարման հիմքերի ստուգում,
  • Պայմանագրերի ուսումնասիրություն և օրենսդրությանը համապատասխանության ստուգում,
  • Շինարարության կամ վերանորոգման իրավաբանական մասի ապահովում, թույլտվությունների և լիցենզիաների ստացում,
  • Սեփականաշնորհում,
  • Վեճերի դեպքում՝ Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների դատական և վարչական պաշտպանություն, ներկայացուցչություն վարչական մարմիններում և դատարաններում,
  • Իրավաբանական անձանց կողմից կնքվող անշարժ գույքի գործարքների համար անհրաժեշտ պայմանագրերի, լիազորագրերի և այլ փաստաթղթերի պատրաստում և տվյալ ոլորտին առնչվող այլ իրավաբանական ծառայություններ,

 

Արտասահմանում իրավաբանական կրթություն ստացած, ինչպես նաև օտար լեզուներին գերազանց տիրապետող իրավաբանների շնորհիվ՝ «Մարտիրոսյան և Գործընկերներ» Իրավաբանական Գրասենյակը վերոնշյալ ծառայությունները մատուցում է նաև անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն և արաբերեն լեզուներով:

Առցանց ծառայություններ

“Մարտիրոսյան և Գործընկերներ” Իրավաբանական Գրասենյակը տրամադրում է առցանց իրավաբանական ծառայություններ:
Մեր թիմը կուսումնասիրի Ձեր խնդիրը, կտրամադրի իրավաբանական կարծիք և կառաջարկի լուծման արդյունավետ տարբերակներ:
Խնդրում ենք լրացնել Ձեր տվյալները, ներկայացնել հարցը և սեղմել “ուղարկել” կոճակը:
Հայտն ուղարկելուց հետո Գրասենյակը կկապնվի Ձեզ հետ երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է: