Օտարերկրյա ներդրումներ

Առաջարկ Ընկերություններին

Աութսորսինգ

Բիզնեսի մշտական իրավաբանական ուղեկցում

Թիմային աշխատանք

Պրոֆեսիոնալիզմ

Պատասխանատվություն

կարդալ ավելին
left

Դատական ներկայացուցչություն,
արտբիտրաժ ԵՎ վեճերի լուծում

Պրոֆեսիոնալ փաստաբաններ

Ներկայացուցչություն բոլոր դատարաններում և արբիտրաժում

Արդյունավետ մարտավարություն

Բանակցությունների վարում և մեդիացիա

կարդալ ավելին
right

Մտավոր Սեփականության
պաշտպանություն ԵՎ Ապրանքային Նշաններ

Ապրանքային նշանների գրանցում ազգային և միջազգային ընթացակարգերով

Գրանցված նշանների/նմուշների վիճարկում դատարաններում

Նշանների իրավատերերի իրավունքների դատական և արտադական պաշտպանություն

Զիջման պայմանագրեր և լիցենզիոն համաձայնագրեր

Գրանցված նշանների չեղյալ հայտարարման ծառայություններ

կարդալ ավելին
right

Հարկային ԵՎ Մաքսային Հարցեր

Հարկերի/մաքսային վճարների պլանավորման և օպտիմիզացման մեխանիզմներ

Ֆինանսական իրավունքի փորձառու մասնագետներ

Հարկային ու մաքսային աուդիտ

Մասնակցություն ստուգումներին

Հարկային/մաքսային մարմինների գործողությունների վիճարկում դատարանում

կարդալ ավելին
left

Օտարերկրյա ներդրումներ

Գրավոր Իրավաբանական Խորհրդատվություն ցանկացած լեզվով

Որոշակի ոլորտի ուսումնասիրություն և ռիսկերի գնահատում

Ձեռքբերվող ընկերության իրավաբանական աուդիտ

Բաժնետոմսերի և բաժնեմասերի ձեռքբերման գործընթացի կազմակերպում

Ներդրումային և հարկերի օպտիմալացման մեխանիզմեր

կարդալ ավելին
left

Օտարերկրյա ներդրումներ

“Մարտիրոսյան և Գործընկերներ” Իրավաբանական Գրասենյակը, ողջունելով Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումային ծրագրերը, պատրաստ է ամբողջական իրավաբանական աջակցություն ցուցաբերել ողջ ներդրումային գործընթացին:

 

Փորձառու իրավախորհրդատուների, փաստաբանների, ֆինանսական իրավունքի և միջազգային մասնավոր իրավունքի ոլորտում բազմամյա փորձ ունեցող իրավաբանների շնորհիվ՝ ներդրումների փուլը կդարձնենք արդյունավետ և ապահով, որը կարևոր նախապայման է կայուն զարգացման համար:

 

Օտարերկրյա ներդրումների ոլորտում մեր Գրասենյակը առաջարկում է, ի թիվս այլոց, հետևյալ ծառայությունները.

 

 • Օտարերկրյա ներդրումների հետ կապված գրավոր և բանավոր խորհրդատվություն ցանկացած լեզվով,
 • Որոշակի ոլորտի օրենդրության առանձնահատկությունների վերհանում և ռիսկերի գնահատում,
 • Ձեռքբերվող ընկերության իրավաբանական աուդիտ (հաշվետվությունը ներկայացվում է ցանկացած լեզվով),
 • բաժնետոմսերի և բաժնեմասերի ձեռքբերման գործընթացի կազմակերպում և դրա համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում,
 • Արժեթղթեր և ֆինանսական շուկաներ, արժեթղթերի թողարկման, տեղաբաշխման, կանոնադրական կապիտալի չափի փոփոխության հետ կապված հարցեր,
 • Ընկերությունների գրանցում, կանոնադրությունների, հիմնադիր պայմանագրերի, բաժենտերերի/մասնակիցների միջև համաձայնագրերի և այլ հիմնադիր փաստաթղթերի կազմում
 • Մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցում,
 • Ներդրումային մեխանիզմերի մշակում. ուղղակի ներդրումներ, հետգնման պայմանավորվածություններ և այլն,
 • Ներդրողների շահերը պաշտպանելու նպատակով դատական ներկայացուցչություն ազգային դատարաններում և միջազգային պայմանագրի հիման վրա հիմնված դատական ատյաններում,
 • Ներկայացուցչություն ՀՀ պետական մարմիններում, մասնավորապես իրավաբանական անձանց գրանցման պետական ռեգիստրում, ռեեստրի վարումն իրականացնող կազմակերպություններում, ՀՀ Կենտրոնական դեպոզիտարիայում և այլն,
 • Մասնակիցների/Բաժնետերերի միջև կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի և բաժնետերերի միջև առաջացած վեճերի լուծում ինչպես բանակցությունների, այնպես էլ դատակական ճանապարհով,
 • Օտարերկրյա ներդրումների հետ կապված հարկերի օպտիմալացման մեխնաիզմների և ընդհանուր հարկային քաղաքականության մշակման իրավական աջակցություն, ինչպես նաև օրենքով չսահմանված պարտավորությունների բացառման և դրանց վերացման հարցերի լուծում:

Առցանց ծառայություններ

“Մարտիրոսյան և Գործընկերներ” Իրավաբանական Գրասենյակը տրամադրում է առցանց իրավաբանական ծառայություններ:
Մեր թիմը կուսումնասիրի Ձեր խնդիրը, կտրամադրի իրավաբանական կարծիք և կառաջարկի լուծման արդյունավետ տարբերակներ:
Խնդրում ենք լրացնել Ձեր տվյալները, ներկայացնել հարցը և սեղմել “ուղարկել” կոճակը:
Հայտն ուղարկելուց հետո Գրասենյակը կկապնվի Ձեզ հետ երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է: